I.C.CYL.-TAPERED CHIMNEY ABUT.

Item #: I7075/2905